Thứ Năm , Tháng Sáu 8 2023

Đơn từ & Biểu mẫu

Chuyên mục này lưu trữ đơn từ và biểu mẫu quan trọng, thường dùng trong đời sống, thủ tục pháp lý

Tờ khai quan hệ thừa kế theo pháp luật

Tờ khai quan hệ thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAINHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬTcủa ông, bà: ……………………………………………………………………………………………… (người để lại di sản) I. Phần kê khai của người lập tờ khai:           Họ và tên : ……………………………, sinh ngày ……tháng ……….năm……… …

Đọc tiếp »